NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Det skjedde i Julebygda (Julebygdspelet)

Siste registrerte framføring: 14. - 18. desember 2016
Manuskript: Arnt Olav Klippenberg, Ingvar Hovland
Musikk: Øystein Ellingsen
Fylke: Rogaland
Kommune: Sandnes
Plass: Julebygda

Arrangør: Stiftelsen Julebygdspelet
Heimeside: www.julebygdspelet.no
E-post: post@julespelet.no

Telefon: 97698866

Et utendørs julespill om kjærlighet, forsoning og varme.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no