NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Julie Ness - " Eg vil skapa min himmel på jord"

Neste framføring: 20. - 21. juli 2018
Manuskript: Torvald Sund
Musikk: Gunhild Hjertaas
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Roan
Plass: Utrotunet

Heimeside: www.roan.kommune.no/nyheter/eg-vil-skapa-min-himmel-pa-jord.13016.aspx

"Eg vil skapa min himmel på jord" er et teaterstykke bygd på Julie Næss sitt liv. Julie Næss, jenta som ble født med pukkelrygg og uten armer. Næss kom fra Roan. På tross av sine utfordringer kjempet hun hele livet for handikappedes rettigheter, og fikk i 1946 Kongens fortjenestemedalje i gull. Likevel måtte hun forsake mye; den store kjærligheten, barn, ingenting av dette kom til Julie.

Kan et liv med et så dystert utgangspunkt være verd å leve?

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no