NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Karolinerspelet (Hærtoget i Tydal 1718/19)

Siste registrerte framføring: 28. februar - 2. mars 2014
Manuskript: Dramatisert av Arnulf Haga fritt etter Brit Stubbes opprinnelige manus «Karolinernes Hærtog i Tydal».
Musikk: Henning Sommerro
Instruktør: Arnulf Haga

Klikk her for video.

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Tydal
Plass: Brekka Bygdetun

Arrangør: Spelkomitéen for Karolinerspelet
Heimeside: www.karolinerspelet.no
E-post: post@karolinerspelet.no
Kontakt: Jo V. Hilmo

Telefon: 73815916
Adresse: 7590 Tydal

Handlingen er hentet fra det dramatiske tilbaketoget general Armfeldt og hans hær gjorde over Tydalsfjella etter et misslykket angrep på Trondheim i 1718. Nyttårsaften kom de til Tydal. 3000 svenske soldater frøs ihjel på fjellet mellom Tydal og Handøl i Sverige.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no