NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Karolinerspelet (Hærtoget i Tydal 1718/19)

Siste registrerte framføring: 28. februar - 2. mars 2014
Manuskript: Dramatisert av Arnulf Haga fritt etter Brit Stubbes opprinnelige manus «Karolinernes Hærtog i Tydal».
Musikk: Henning Sommerro
Instruktør: Arnulf Haga

Klikk her for video.

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Tydal
Plass: Brekka Bygdetun

Arrangør: Spelkomitéen for Karolinerspelet
Heimeside: www.karolinerspelet.no
E-post: post@karolinerspelet.no
Kontakt: Jo V. Hilmo

Telefon: 73815916
Adresse: 7590 Tydal

Handlingen er hentet fra det dramatiske tilbaketoget general Armfeldt og hans hær gjorde over Tydalsfjella etter et misslykket angrep på Trondheim i 1718. Nyttårsaften kom de til Tydal. 3000 svenske soldater frøs ihjel på fjellet mellom Tydal og Handøl i Sverige.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no