NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Kinnaspelet (Songen ved det store djup)

Siste registrerte framføring: 18. - 19. juni 2016
Manuskript: Rolf Losnegård
Musikk: Per Janke Jørgensen
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Flora
Plass: Kinn

Arrangør: Styret for Kinnaspelet
Heimeside: www.kinnaspelet.no
E-post: kinnaspelet@gmail.com

Telefon: 90652068
Adresse: Boks 504, 6900 Florø

Innføringa av reformasjonen i 1537 er ramma om spelet Kongens fut kjem med bod om dette til Kinn. Samstundes gjer han kjent at kyrkjegodset er annektert av kongen. Eit spel i spelet fortel leganda om St. Sunniva. Sentralt i spelet står den gamle Kinnakyrkja frå 1100-talet, som også vert aktivt brukt i spelet. I år er 27. året på rad spelet vert framført.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no