NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Kinnaspelet (Songen ved det store djup)

Siste registrerte framføring: 18. - 19. juni 2016
Manuskript: Rolf Losnegård
Musikk: Per Janke Jørgensen
Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Flora
Plass: Kinn

Arrangør: Styret for Kinnaspelet
Heimeside: www.kinnaspelet.no
E-post: kinnaspelet@gmail.com

Telefon: 90652068
Adresse: Boks 504, 6900 Florø

Innføringa av reformasjonen i 1537 er ramma om spelet Kongens fut kjem med bod om dette til Kinn. Samstundes gjer han kjent at kyrkjegodset er annektert av kongen. Eit spel i spelet fortel leganda om St. Sunniva. Sentralt i spelet står den gamle Kinnakyrkja frå 1100-talet, som også vert aktivt brukt i spelet. I år er 27. året på rad spelet vert framført.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no