NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Klemetspelet

Siste registrerte framføring: 23. - 25. august 2013
Manuskript: Stig Bang
Musikk: Kjell Joar Petersen-Øverleir i samarbeid med Frode Fjellheim og Georg Buljo
Fylke: Nordland
Kommune: Hemnes
Plass: Jamtjorden i Leirskardalen

Arrangør: Foreningen Klemetspelet
Heimeside: www.klemetspelet.no
E-post: ingerlise.pettersen@klemetspelet.no
Kontakt: Inger-Lise Pettersen

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no