NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Kongen frå Etne

Siste registrerte framføring: 2. - 23. august 2007
Manuskript: Johannes Heggland
Musikk: Nils Halleland
Instruktør: Sverre Waage

Fylke: Hordaland
Kommune: Etne
Plass: Friluftsscene ved Etne Kulturhus

Arrangør: Sogespelet "Kongen frå Etne"
Heimeside: www.etnemarknaden.no/sogespelet
E-post: emketne@online.no,
Kontakt: Sølvi Grindheim Sople

Telefon: 90163460
Adresse: Pb. 26, 5591 Etne

Spelet tek føre seg den dramatiske historia om Erling Skakke og sonen hans, Kong Magnus Erlingsson, som var konge i Noreg frå 1161 - 1184. Fru Kristin, dotter til Sigurd Jorsalfare og mor til kong Magnus, er også ein sentral skikkelse i spelet, og var den som sikra sonen sin ein plass i den norske kongerekka.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no