NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


I skuggen ta krigen

Siste registrerte framføring: 10. - 13. juni 2016
Manuskript: Johanne Margrethe Kippersund Nesdal
Fylke: Hedmark
Kommune: Stange
Plass: Kvennstugua

Arrangør: Kvennstuguteatret
Heimeside: www.kvennstuguteatret.no
E-post: post@kvennstuguteatret.no

Stykket er skrevet av Johanne Margrethe Kippersund Nesdal, for Kvennstuguteatret og med inspirasjon fra lokalmiljøet under 2.verdenskrig. Hverdagslivet med varemangel, knapphet på det meste, vennskap, uvennskap, problemer og gleder. Flyktninghjelp over grensa og motstandsarbeid. Man følger en rekke karakterer, men hovedpersonene er to unge venninner som havner på hver sin side. Vi i Kvennstuguteatret gleder oss og ønsker velkommen til et innholdsrikt flott stykke, med alvor, humor, sang og dans.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no