NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Namsens Auge (Første del av Namsen-trilogien)

Siste registrerte framføring: 22. - 25. juni 2016
Manuskript: Torvald Sund
Musikk: Asgeir Skrove
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Grong
Plass: Seem Arena

Arrangør: Namsens Auge
Heimeside: www.namsensauge.no
E-post: post@namsensauge.no

Telefon: 99612998
Adresse: Namsens Auge Pb. 120 7871 Grong

Namsens Auge" har blitt oppført i 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 og no i 2016. I år har vi lansert to nye manus, "Offeret" og "Midtsommardansen" som saman med "Namsens Auge" no utgjer "Namsen-trilogien", eit heilt friluftsteater frå åra 1939, 1959 og 2012. "Offeret", andre del, vil bli oppført neste år same tid. Tredje del, "Midtsommardansen" blir oppført deretter i 2018.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no