NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Kyläpeli - Landsbyspel

Siste registrerte framføring: 21. - 23. september 2017
Manuskript: Lise Brekmoe, Ørjan Steinsvik, Inger Birkelund
Musikk: Øystein Fredriksen, Daniel Wikslund, Tove Reibo
Fylke: Troms
Kommune: Nordreisa
Plass: Storslett

Heimeside: www.facebook.com/pg/landsbyspel/about/?ref=page_internal
E-post: inger.birkelund@ihana.no

Kyläpeli starter på Halti kulturscene med en historisk innføring, deretter blir publikum transportert i busser - med stopp underveis - til Ovi Raishiin i Saraelv. På bussen og på stoppstedene får publikum oppleve kvensk kultur og språk, og vil inviteres til å leve seg inn i den tiden spelet har sitt utspring.

Etter forestillingen blir det salg av mat og drikke på Ovi Raishiin, før musikerne spiller opp til gammeldans (18 års aldergrense) i høstmørket.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no