NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Mowgli

Siste registrerte framføring: 24. - 27. juni 2011
Fylke: Vestfold
Kommune: Larvik
Plass: Kulturhuset Bølgen

Arrangør: Larvik Barne- og Ungdomsteater/Herregårdsspillet
Heimeside: www.herregaardsspillet.no
E-post: berit@herregaardsspillet.no
Kontakt: Berit Pedersen

Telefon: 90 64 71 42

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no