NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Maren dømt til døden

Siste registrerte framføring: 16. - 20. juli 2013
Manuskript: Svein Bertil Sæther
Musikk: Fridtjof Hjertås
Instruktør: Anne Krigsvoll

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Hitra
Plass: Dolm kirke

Heimeside: www.marenspillet.no
E-post: kontakt@marenspillet.no
Kontakt: Berit Johanne Vorpbukt

Telefon: 72 44 40 24
Adresse: Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museumsplassen, 7042 Hitra

Maren Jektvik ble dømt til døden og henrettet for giftmord på sin ektefelle på Dolmøya på Hitra i 1849. Om Maren var skyldig eller ikke, vet man ikke den dag i dag. Med utgangspunkt i det lokale tar Maren dømt til døden opp allmennmenneskelige spørsmål som går på intoleranse og etiske problemstillinger, som er tidløse og uten geografisk tilknytning. Disse spørsmålene konkretiseres i en historie fra denne regionen, som bygger på skriftlig materiale og muntlige overleveringer. I 2013 har stykket fått en ny førstescene som tar oss med tilbake til 1829, til den tida Maren hadde tjeneste på Dolm. Her får vi et innblikk i en del av historien som tidligere ikke har blitt fortalt.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no