NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Maren dømt til døden

Siste registrerte framføring: 16. - 20. juli 2013
Manuskript: Svein Bertil Sæther
Musikk: Fridtjof Hjertås
Instruktør: Anne Krigsvoll

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Hitra
Plass: Dolm kirke

Heimeside: www.marenspillet.no
E-post: kontakt@marenspillet.no
Kontakt: Berit Johanne Vorpbukt

Telefon: 72 44 40 24
Adresse: Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Museumsplassen, 7042 Hitra

Maren Jektvik ble dømt til døden og henrettet for giftmord på sin ektefelle på Dolmøya på Hitra i 1849. Om Maren var skyldig eller ikke, vet man ikke den dag i dag. Med utgangspunkt i det lokale tar Maren dømt til døden opp allmennmenneskelige spørsmål som går på intoleranse og etiske problemstillinger, som er tidløse og uten geografisk tilknytning. Disse spørsmålene konkretiseres i en historie fra denne regionen, som bygger på skriftlig materiale og muntlige overleveringer. I 2013 har stykket fått en ny førstescene som tar oss med tilbake til 1829, til den tida Maren hadde tjeneste på Dolm. Her får vi et innblikk i en del av historien som tidligere ikke har blitt fortalt.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no