NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Sarah (Jarnskjegge si trælkvinne)

Siste registrerte framføring: 5. - 12. mars 2011
Manuskript: Sturla Leth-Olsen
Musikk: Vidar Hoff
Instruktør: Edvard Normann Rønning

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Ørland
Plass: Ørland Kultursenter

Arrangør: Produksjonsselskapet LJOM
Heimeside: www.orlandkultursenter.no
E-post: sturla@leth-olsen.com
Kontakt: Sturla Leth-Olsen

Telefon: 72528348
Adresse: 7159 Bjugn

Den irske ungjenta Sarah blir tatt til fange av Olav Tryggvason, ført til Noreg og gitt som gave til høvdingen Skjegge Asbjørnson på Opphaug. Her blir ho drege inn i hendingar som får store konsekvensar for noregshistoria. Stikkord: Irskinspirert og "norrøn" song og musikk, dans, galder, bloting, makt- og truskamp. Hendingane går føre seg i Irland, på Selje i Nordfjord og på Ørlandet.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no