NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Oberst Kruse og slaget ved Riser bru

Siste registrerte framføring: 09. april 2016
Manuskript: Juliane Husvik Sukkestad
Fylke: Akershus
Kommune: Aurskog-Høland
Plass: Løken i Aurskog-Høland

Heimeside: www.aurskog-holand.kommune.no/nyheter/oberst-kruse-og-slaget-ved-riser-bru/

Slaget ved Riser bro den 9. mars 1716, også kalt trefningen i Høland, var den første kampen som sto mot svenskekongen Karl XIIs tropper under hans første norgesgfelttog i 1716, og markerte starten på Den Store Nordiske krig. Dette ble et dramatisk slag som skulle vise hvilken motstandskraft svenskekongen kom til å møte på sin vei. I år er det 300 år siden slaget og vi ønsker å markere dette ved å sette opp et spel der hvor slaget fant sted, på Løken i Høland. Spelet går av stabelen den 9. april 2016, 1 måned etter 300-årsdagen. Spelet er gratis.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no