NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Tryllefløyten

Siste registrerte framføring: 7. - 15. august 2014
Manuskript: W. A. Mozart
Musikk: W. A. Mozart
Instruktør: Regi: Ronald Rørvik

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Stjørdal
Plass: Prestegårdshagen ved Stjørdal Museum

Arrangør: Opera Trøndelag
Heimeside: www.steinvikopera.no
E-post: post@smtopera.no

Telefon: 74 82 18 66
Adresse: Kjøpmannsgata 17, 7500 Stjørdal

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no