NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Når vann blir til is (Spelet om Randsfjordskonflikten)

Siste registrerte framføring: 29. august - 1. september 0
Manuskript: Arne Andersson
Musikk: Asgeir Skrove
Instruktør: Liv Hege Nylund

Fylke: Oppland
Kommune: Søndre Land
Plass: Husodden

Arrangør: Foreningen Randsfjordspelet
Heimeside: randsfjordspelet.no
E-post: teater.leven@online.no
Kontakt: Henrik Slåen

Telefon: 90165195

Skal man rippe opp i det som har vært vanskelig når konflikten ligger latent i en befolkning? Hvilken personlig risiko er vi villige til å ta for at verden skal bli bedre? Randsfjordskonflikten pågikk i årene 1929 -36. I over sju år måtte arbeiderne slåss mot skogeierne for at organisasjonsrett og forhandlingsrett skulle bli anerkjent. Vi følger en storfamilies utfordringer gjennom disse årene og eiernes dilemmaer i forhold til deres krav og frykten for kommunismen.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no