NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Når vann blir til is (Spelet om Randsfjordskonflikten)

Siste registrerte framføring: 29. august - 1. september 0
Manuskript: Arne Andersson
Musikk: Asgeir Skrove
Instruktør: Liv Hege Nylund

Fylke: Oppland
Kommune: Søndre Land
Plass: Husodden

Arrangør: Foreningen Randsfjordspelet
Heimeside: randsfjordspelet.no
E-post: teater.leven@online.no
Kontakt: Henrik Slåen

Telefon: 90165195

Skal man rippe opp i det som har vært vanskelig når konflikten ligger latent i en befolkning? Hvilken personlig risiko er vi villige til å ta for at verden skal bli bedre? Randsfjordskonflikten pågikk i årene 1929 -36. I over sju år måtte arbeiderne slåss mot skogeierne for at organisasjonsrett og forhandlingsrett skulle bli anerkjent. Vi følger en storfamilies utfordringer gjennom disse årene og eiernes dilemmaer i forhold til deres krav og frykten for kommunismen.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no