NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Rastarkalvspelet (Slaget på Rastarkalv)

Siste registrerte framføring: 24. - 26. juni 2005
Manuskript: A.O.Bergem / Møst UL / E.Skar / T.Sæterøy
Musikk: Trad / Torstein Aagaard Nilsen / Jan deHaan
Instruktør: Endre Skar

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Frei
Plass: Rastarkalv

Arrangør: Stiftelsen Rastarkalvspelet
Heimeside: www.fosnaporten.no/rastarkalv
E-post: elektrond@online.no
Kontakt: Trond Sæterøy

Telefon: 93 23 90 61
Adresse: Vegalia 15, 6523 Frei

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no