NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Morosamme kropper og arme kroker

Siste registrerte framføring: 23. - 24. mars 2013
Manuskript: Tor Karseth etter tekster av Jacob Breda Bull
Musikk: Tor Karseth
Instruktør: Tor Karseth

Fylke: Hedmark
Kommune: Rendalen
Plass: Bull-museet i Rendalen

Arrangør: Rendalen Bygdemuseum
Heimeside: www.bygdemuseet.no
E-post: post@bygdemuseet.no
Kontakt: Maren Kværness Halberg

Telefon: 948 03 249
Adresse: 2485 Rendalen

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no