NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Røde Spor

Siste registrerte framføring: 21. - 22. mai 2016
Manuskript: Berit Rusten
Fylke: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Kommune: Trondheim og Meråker
Plass: Fra Spor 5 på Trondheim stasjon, langs Meråkerbanen opp til svenskegrensa (Kopperå) og tilbake

Arrangør: Panter Tanter Produksjoner
Heimeside: trdevents.no/event/rode-spor/
E-post: beritrusten@gmail.com

Bli med på en spesiell togtur. Et togsett som består av et lokomotiv fra 50-tallet, to tidsriktige passasjervogner og en utstillingsvogn med deler av utstillingen «Mørke Spor». Alt utlånt av Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Mellom 60-80 aktører løfter frem fortellinger fra motstandskampen under andre verdenskrig, som de kommunistisk ledede Thingstad/Wærdahlgruppene og nettverk rundt bidro med. Dette vil foregå ombord på toget og på gitte stasjoner. Ambisjonen er å iscenesette det som ikke fins i arkivene, revitalisere og gi plass for de individuelle fortellingene som har ligget nedfryst i 70 år

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no