NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Rørvik ... den første lille by på en øy... (Vandreteater)

Siste registrerte framføring: 28. - 29. mars 2014
Manuskript: Kjellrun Åsgard
Instruktør: Bjørn Sæter

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Vikna
Plass: Rørvik sentrum - med oppmøte/start i Norveg

Arrangør: Kystmuseet Norveg - del av Museet Midt
Heimeside: www.kystmuseetnorveg.no
E-post: anne-grete.walaunet@museetmidt.no
Kontakt: Anne Grete Walaunet

Telefon: 48880023
Adresse: Strandgt. 7, 7900 Rørvik

Velkommen til en opplevelser noe utenom det vanlige, til et vandreteater som iscenesetter historien til en hel liten kystby. Året er 1907. Det spektakulære vandreteateret "Rørvik.. den første lille by på en øy..." er en sentral del av formidlingen av kystkulturen. Da slukkes lysene i bykjernen i Kystbyen Rørvik, og en slumrende hundreårshistorie vekkes til livet med alle sine ingredienser av magi, sjarm, glede og sorg! Gjennom denne spesielle byvandringen får du oppleve livet slik det kunne arte seg for 100 år siden. De sentrale stedene i Rørviks historie blir i vandreteateret ramme for et tjuetalls tablåer. Tablåene tar utgangpunkt i de økonimiske, politiske og sosiale forhold på Rørvik tidlig på 1900-tallet.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no