NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Gjøvik 1814

Siste registrerte framføring: 4. - 7. september 2014
Fylke: Oppland
Kommune: Gjøvik
Plass: Gjøvik Gård

Arrangør: Gjøvik Teater
Heimeside: https://www.facebook.com/gjovikteater

Dette er et historisk skuespill om hendelsene i Gjøvik i 1814 som hadde betydning for grunnlovens tilblivelse. På Gjøvik Gård bodde glassverkseier Caspar Kauffeldt med sin familie. Han kom fra en tysk glasspusterslekt, og var med sin faglige dyktighet den personen som har betydd mest i norsk glassverksproduksjon. Han startet Norges første privateide glassverk på Gjøvik og sto bak flere bedriftsetableringer. Dette, sammen med hans utrettelige innsats, dannet grunnlaget for at Gjøvik senere skulle få sin bystatus (1861). Stykket omhandler møter om valget av sendemenn, og Caspar Kauffeldts noe arrogante holdning til de av bygdas menn han hadde vært i konflikt med. Vi treffer prins Christian Fredrik som besøker Gjøvik Gård i februar 1814, samt sendemannen Anders Lysgaard som hadde med seg et eget lovforslag til Eidsvoll i 1814.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no