NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Seljordspelet (Der spelemenn møtest)

Siste registrerte framføring: 25. juni 2010
Manuskript: Sigurd Telnes
Fylke: Telemark
Kommune: Seljord
Plass: Tusenårsplassen ved Seljord Kyrkje

Arrangør: Stiftinga Seljordspelet
Heimeside: www.seljordspelet.no
E-post: post@seljordspelet.no

Adresse: 3840 Seljord

Med ei rammehistorie om Olea Crøger og hennar gryande innsamling av folkeviser, eventyr og segner, opnar årets spel for å gå inn i soger om bergtaking, sølvfunn, aude og mytiske plassar på Seljordshei, og ikkje minst tilhøvet til dei underjordiske;-tussane! Me vil utvikle scenespråket ved hjelp av folkemusikk og dans.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no