NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Seljordspelet (Der spelemenn møtest)

Siste registrerte framføring: 25. juni 2010
Manuskript: Sigurd Telnes
Fylke: Telemark
Kommune: Seljord
Plass: Tusenårsplassen ved Seljord Kyrkje

Arrangør: Stiftinga Seljordspelet
Heimeside: www.seljordspelet.no
E-post: post@seljordspelet.no

Adresse: 3840 Seljord

Med ei rammehistorie om Olea Crøger og hennar gryande innsamling av folkeviser, eventyr og segner, opnar årets spel for å gå inn i soger om bergtaking, sølvfunn, aude og mytiske plassar på Seljordshei, og ikkje minst tilhøvet til dei underjordiske;-tussane! Me vil utvikle scenespråket ved hjelp av folkemusikk og dans.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no