NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Sild, Synd og Sang

Siste registrerte framføring: 11. - 15. november 2016
Manuskript: Sturla Leth Olsen
Musikk: Vidar Hoff
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Bjugn
Plass: Bjugn Kulturhus

Arrangør: Ljom Produksjoner
Heimeside: sild-synd-sang.no/
Kontakt: Vidar Schanke

Telefon: 92257580

Historisk musikal. Setting: Tinbua i Bjugnfjorden år 1637. Bjugnfjorden var i flere tiår sentrum for et eventyrlig sildfiske. Dette førte til at fiskere, håndverkere, kjøpmenn og eventyrere strømmet til fjorden i tusentall, noe som igjen skapte løsslupne og til dels lovløse tilstander. Handlingen foregår i Tinbua, som har fått navnet etter Kongens tiendebod som lå her. Tema: Tro og overtro, konflikter mellom fiskere og øvrighet, mellom kirke og almue. Hovedpersonen er en lausunge fra Torvika i Surnadal, som etter hvert blir klar over at han er sønn av sognepresten Anders Kristensen Holm. Stykket bygger på historiske fakta, bl.a. hentet fra Eilert Bjørkviks hovedoppgave fra 1972: ”Bosetning og sildefiske i Bjugn og Stjørna på 1600-tallet”. Musikere og skuespillere er fra Bjugn, Åfjord og Ørland.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no