NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Sild, Synd og Sang

Siste registrerte framføring: 11. - 15. november 2016
Manuskript: Sturla Leth Olsen
Musikk: Vidar Hoff
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Bjugn
Plass: Bjugn Kulturhus

Arrangør: Ljom Produksjoner
Heimeside: sild-synd-sang.no/
Kontakt: Vidar Schanke

Telefon: 92257580

Historisk musikal. Setting: Tinbua i Bjugnfjorden år 1637. Bjugnfjorden var i flere tiår sentrum for et eventyrlig sildfiske. Dette førte til at fiskere, håndverkere, kjøpmenn og eventyrere strømmet til fjorden i tusentall, noe som igjen skapte løsslupne og til dels lovløse tilstander. Handlingen foregår i Tinbua, som har fått navnet etter Kongens tiendebod som lå her. Tema: Tro og overtro, konflikter mellom fiskere og øvrighet, mellom kirke og almue. Hovedpersonen er en lausunge fra Torvika i Surnadal, som etter hvert blir klar over at han er sønn av sognepresten Anders Kristensen Holm. Stykket bygger på historiske fakta, bl.a. hentet fra Eilert Bjørkviks hovedoppgave fra 1972: ”Bosetning og sildefiske i Bjugn og Stjørna på 1600-tallet”. Musikere og skuespillere er fra Bjugn, Åfjord og Ørland.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no