NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Sinclairspelet (Herr Sinklar drog over salten hav)

Siste registrerte framføring: 6. - 9. august 2008
Manuskript: Erling Pedersen
Musikk: Per Ottar Gjerstad
Instruktør: Erik Ulfsby

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Rauma
Plass: Klungnes

Arrangør: Stiftinga Sinclairfestivalen
Heimeside: www.sinclairfestivalen.com
E-post: info@sinclairspelet.com
Kontakt: Per Arne Skomsø

Utgangspunktet for Sinclairspelet er Kalmarkrigen (1611-1613). Svenskene, som lå i krig med Danmark-Norge, hadde hyra 350 skotske leiesoldater for å vinne over nordmennene. Spelscenen på Klungnes ligger akkurat der skottene ble lurt i land av bonden Peder på Klungnes. Han fikk dem til å tro at Romsdalsfjorden var full skjær og rev som gjorde den useilbar. Denne løgnen resulterte i at skottene måtte ta bena fatt rundt fjorden, i stedet for å seile snarveien til Veblungsneset. Som en konsekvens av dette, ble de en hel dag forsinket. Storbonden Peder fikk derimot tjenestejenta si, Guri, til å ro en færing til Veblungsnes, for å varsle om at skottene var på vei til svenskegrensa. Det ble gjort forsøk på å stoppe denne gjengen. Men det lykkes ikke før skottene var kommet helt til Gudbransdalen. Slaget sto noen kilometer sør for Otta, 26. august 1612. På Kringen ved Kvam i Gudbrandsdalen var bønder fra Lesja, Vågå og Lom samlet til bakholdsangrep. Prillar-Guri prillet på bukkhornet sitt for å varlse bøndene når skottene kom. Skottene ble beseiret. Georg Sinclair var den første som falt. De som ikke ble drept under slaget, ble henrettet dagen etter. Kun 18 skotter overlevde slakten.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no