NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2017, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Arven (Romeriksspillene 2014)

Siste registrerte framføring: 27. juni - 6. juli 2014
Manuskript: Mari Mehus og Henrik Berg Larsen
Musikk: Magnar Osland
Instruktør: Mari Mehus og Henrik Berg Larsen

Fylke: Akershus
Kommune: Sørum
Plass: Blaker Skanse, Blaker i Sørum

Arrangør: Romeriksspillene
Heimeside: www.romeriksspillene.no

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no