NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Skinner til frihet 2017

Siste registrerte framføring: 15. - 18. juni 2017
Manuskript: Mari Mehus og Henrik Berg Larsen
Musikk: Irene Tillung og Magne Askeland
Fylke: Akershus
Kommune: Sørum
Plass: Sørumsand stasjon - Fossum stasjon

Arrangør: Romeriksspillene fra Blaker skanse
Heimeside: www.romeriksspillene.no/documents/skinner-til-frihet.html
E-post: anja_celine@hotmail.com

"Skinner til Frihet" tar oss med tilbake til 2. verdenskrig og hverdagen langs skinnene. Her blir vi kjent med en familie som flytter fra Oslo og bosetter seg ved Tertitten. Far i huset har fått seg stilling som lensmann, og ser det som sitt opphøyde mål å rydde opp på de "gudsforlatte bygdene". Men på Tertitten og blant togfolket skal det vise seg å foregå mye motstand. I det skjulte jobber sivilister for å motarbeide den tyske overmakten med alle midler. Dette er en historie om mot og motstand, ungdommelig kjærlighet og lekenhet, makt og maktmisbruk. "Skinner til Frihet" er en morsom, vakker, intens og samfunnsaktuell forestilling.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no