NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Soot spelet

Siste registrerte framføring: 24. juni - 03. juli 2016
Fylke: Østfold
Kommune: Marker
Plass: Ørje sluser

Heimeside: www.soot-spelet.no/
E-post: info@soot-spelet.no

Telefon: 93427243

Historien om kanalbyggeren Engebret Soot, ble i 2015 lansert som et av Norges årlige Historiske Spel. 24. juni 2016 fortsetter eventyret!

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no