NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Spillet om innvandrerne

Siste registrerte framføring: 08. - 10. juli 2016
Manuskript: Merete Wiger
Musikk: Per Christian Revholt
Fylke: Hedmark
Kommune: Grue
Plass: Finnetunet i Svullrya, Grue Finnskog

Arrangør: Det Primitive Teater
Heimeside: finnskogdagene.no/joomla34/index.php/program
E-post: post@finnskogdagene.no

Stykket omhandler finnenes innvandring til Norge og Sverige på 1600-tallet og følger to par som innvandret til Grue Finnskog under dette tidsrommet. Vi får et innblikk i hvilke problemer og konflikter innvandrerne støtte på som de første finske bosettinger i Norge. Et viktig stykke kulturhistorie med problemstillinger i forhold til innvandring som gjør at det er like aktuelt i dagens samfunn. Helt siden 1993 har spillet blitt vist i Svullrya på Grue Finnskog og arrangeres på Finnetunet Museum i samarbeid med Finnskogdagene som avholdes 2. helgen i juli hvert år.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no