NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Spillet om innvandrerne

Siste registrerte framføring: 7. - 9. juli 2017
Manuskript: Merete Wiger
Musikk: Per Christian Revholt
Fylke: Hedmark
Kommune: Grue
Plass: Finnetunet i Svullrya, Grue Finnskog

Arrangør: Det Primitive Teater
Heimeside: finnskogdagene.no/joomla34/index.php/program
E-post: post@finnskogdagene.no

Stykket omhandler finnenes innvandring til Norge og Sverige på 1600-tallet og følger to par som innvandret til Grue Finnskog under dette tidsrommet. Vi får et innblikk i hvilke problemer og konflikter innvandrerne støtte på som de første finske bosettinger i Norge. Et viktig stykke kulturhistorie med problemstillinger i forhold til innvandring som gjør at det er like aktuelt i dagens samfunn. Helt siden 1993 har spillet blitt vist i Svullrya på Grue Finnskog og arrangeres på Finnetunet Museum i samarbeid med Finnskogdagene som avholdes 2. helgen i juli hvert år.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no