NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Opera "Olav Engelbrektsson" (Midnattsopera på Steinvikholm Slott)

Siste registrerte framføring: 8. - 16. august 2013
Manuskript: Edvard Hoem
Musikk: Henning Sommerro
Instruktør: Ronald Rørvik

Klikk her for video.

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Stjørdal
Plass: Steinvikholm Slott

Arrangør: Opera Trøndelag (Steinvikholm Musikkteater)
Heimeside: www.steinvikopera.no
E-post: post@smtopera.no
Kontakt: Operasjef Randi Spets

Telefon: 74821866
Adresse: Pb. 357, 7501 Stjørdal

Opplev magisk Midnattsopera 50 km nord for Trondheim - på stedet der det skjedde!

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no