NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Spelet om Heilag Olav

Siste registrerte framføring: 26. - 30. juli 2017
Manuskript: Olav Gullvåg
Musikk: Paul Okkenhaug
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal
Plass: Stiklestad

Arrangør: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Heimeside: stiklestad.no/opplevelser/spelet-om-heilag-olav/
E-post: stiklestad@snk.no

Telefon: 74044200

"Spelet om Heilag Olav" er kjernen i festivalen "Olsokdagene på Stiklestad" som arrangeres hvert år i slutten av juli.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no