NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Bør Børson Jr. (På Støren)

Siste registrerte framføring: 16. - 20. august 2013
Manuskript: Harald Tusberg (etter Johan Falkberget)
Musikk: Egil Monn Iversen
Instruktør: Nora Evensen

Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Støren
Plass: Støren museum

Arrangør: Folkefest på Støren
Heimeside: www.storenfolkefest.no
E-post: ane.wennevold@gmail.com
Kontakt: Ane Wennevold

Telefon: 99033687

Bør Børson Jr er en musikal av Harald Tussberg og Egil Monn-Iversen basert på boken ved samme navn av Johan Falkberget. Bør Børson Jr blir regnet som den første norske musikalen. Forestillingen handler om den dumsnille og godtroende ungkaren Bør Børson Jrs kamp for rikdom og berømmelse. Han driver bygdas landhandleri og reiser titt og ofte på handelsturer til «Trondhjæm». Handlingen er lagt til den oppdiktede bygda Olderdalen i Sør-Trøndelag, men Støren bageri nevnes da vitterligen og det er da ikke alt for store overdrivelsen å si at Bør kommer hjem til Støren?

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no