NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Det gode menneske (Kjelvikspillet)

Siste registrerte framføring: 5. - 7. juli 2013
Manuskript: Bertolt Brecht
Musikk: Solmund Nystabakk
Instruktør: Niklas Starck Westerberg

Fylke: Nordland
Kommune: Sørfold
Plass: Husmannsplassen, Kjelvik

Arrangør: Uendelig Teater
Heimeside: www.sorfold.kommune.no/kjelvikspillet-2013
E-post: atle@uendeligteater.no
Kontakt: Atle Fredagsvik

Telefon: 97758192

For sjette gang setter vi opp vandreforestillingen som handler om folkene på Kjelvik gård i møte med de underjordiske. Historien bygger på et gammelt sagn fra bygda, og trollene, heksene og gårdsnissen blander i det daglige virke på gården. Musikere og sangere fremfører alle lydkulisser, all musikk og sang live. Skuespillere og dansere bekler alle voksne roller. Som barn og unge (gårdsfolk og underjordiske) bruker vi aktører fra det lokale kulturlivet i samsvarende aldersgrupper, i alt ca 40 personer.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no