NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Slaget på Testiklestad (En aller siste gang bang)

Siste registrerte framføring: 1. - 10. august 2017
Manuskript: Mads Bones, Ole Christian Gullvåg og Olve Løseth.
Musikk: Kyrre Havdal
Fylke: Sør-Trøndelag
Kommune: Trondheim
Plass: Sverresborg Folkemuseum

Heimeside: www.facebook.com/slagetpatestiklestad/
E-post: post@sverresborg.no

En ellevill musikalkomedie i historisk ukorrekt speldrakt

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no