NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Tjøttaspelet 2018

Neste framføring: 6. - 7. juli 2018
Manuskript: Aud Halsen Myhre
Fylke: Nordland
Kommune: Alstahaug
Heimeside: www.facebook.com/events/173291270173460/
E-post: tjottaspelet@gmail.com

Tjøttaspelet tar utgangspunkt i Snorresagaen, der det er skrevet om Hårek fra Tjøtta, hans bragder, nederlag og krigføring.

Spelet har vært satt opp flere ganger siden 1995, som var første gang. Kulisser og rekvisita, samt kostymer er lagd på dugnad, med kyndige veiledere.

Plassen hvor spelet har vært fremført har variert noe fra oppsetning til oppsetning, men har vært i nærheten av tuftene hvor Hårek hadde sin husmannsplass, på Leikenga.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no