NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Tomb-spelet

Siste registrerte framføring: 27. august 2016
Manuskript: Liv Skovdahl og Ruth Iren Grimstad
Musikk: Liv Skovdahl
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Plass: Tomb

Heimeside: www.tombspelet.no
E-post: post@tombspelet.no

Telefon: 45515488

Det er nå over 200 år siden Norges grunnlov, og Råde spilte faktisk også en rolle i fredsprosessen mellom Danmark, Sverige og Norge. Frontlinjen i krigen august 1814, gikk bla.gjennom Råde. Grev Mathias Leth Sommerhielm var godsherre på Tomb. Han var en av stormennene på Eidsvoll, og Tomb var flittig brukt til sammenkomster. Både den svenske og danske regenten besøkte Sommerhielm på Tomb i 1814. Han ble også Norges 2.statsminister.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no