NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Tomb-spelet

Siste registrerte framføring: 27. august 2016
Manuskript: Liv Skovdahl og Ruth Iren Grimstad
Musikk: Liv Skovdahl
Fylke: Østfold
Kommune: Råde
Plass: Tomb

Heimeside: www.tombspelet.no
E-post: post@tombspelet.no

Telefon: 45515488

Det er nå over 200 år siden Norges grunnlov, og Råde spilte faktisk også en rolle i fredsprosessen mellom Danmark, Sverige og Norge. Frontlinjen i krigen august 1814, gikk bla.gjennom Råde. Grev Mathias Leth Sommerhielm var godsherre på Tomb. Han var en av stormennene på Eidsvoll, og Tomb var flittig brukt til sammenkomster. Både den svenske og danske regenten besøkte Sommerhielm på Tomb i 1814. Han ble også Norges 2.statsminister.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no