NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Trua og saltet (en kirkesøndag i 1802)

Siste registrerte framføring: 18. - 20. juli 2014
Manuskript: Torvald Sund
Musikk: Kyrre Havdal
Instruktør: Paul Ottar Haga

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Vikna
Plass: Garstadvågen, Garstad

Arrangør: Ul.Heimdal
Heimeside: www.truaogsaltet.info
E-post: ul.heimdal@gmail.com
Kontakt: Gaute Horseng

Telefon: 90963340
Adresse: Garstad, 7900 Rørvik

Stykket tar for seg en kirkesøndag i 1802, med de gleder og sorger den medfører seg.Vi møter presten og prestedømmets moral, Hans Nilsen Hauge og folket som blir stående midt mellom disse to. Stykket er høyst dagsaktuelt med sine spørsmål og vurderinger av moral, tvil, tro, kjærlighet og behandlingen av de utstøtte i samfunnet. "STؘRST AV ALT ER KJÆRLEIKEN"

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no