NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Jubili Jubilo (Olsokspelet i Tylldalen)

Siste registrerte framføring: 25. - 27. juli 2014
Manuskript: Ola Jonsmoen
Musikk: Ellef Røe
Fylke: Hedmark
Kommune: Tynset
Plass: Tylldalen Bygdetun

Arrangør: Tylldalen Bygdetun
Heimeside: www.tylldalspelet.no
E-post: post@tylldalspelet.no
Kontakt: Lars Eggen

Telefon: 99017959
Adresse: Svalevegen 11a, 7022 Trondheim

Jubili Jubilo er tredje og siste del av olsokspelet i Tylldalen. Jubili Jubilo er et humoristisk spel med mye latter og musikk. Vi befinner oss på 1200 tallet. De fleste på garden har dratt på pilgrimsferd til Nidaros, men ikke alle. Noen er igjen og prøver å holde liv i seg selv og garden. Som de tre andre spelene baserer også Jubili Jubilo seg på historien om pilegrimer på vandring til Nidaros etter Olav den Helliges død på Stiklestad. Ja, helt siden starten i 1976 har Olsokspelet hatt som mål å belyse den historiske tradisjonen som denne vesle fjellbygda har hatt i pilegrimstradisjonen i Norge. Det er tallrike spor etter pilegrimene i naturen, fortellinger og tidlig kirketradisjon.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no