NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Grensegang (Veresspelet)

Siste registrerte framføring: 12. - 21. august 2016
Manuskript: Sissel Hermann
Musikk: Toralf Lund
Instruktør: Åsmund-Brede Eike

Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal
Plass: Tronsmoen, Vera

Arrangør: Røsslyng teaterlag
Heimeside: www.facebook.com/veresspelet/
E-post: sikrihe@hotmail.com
Kontakt: Sissel Hermann

Telefon: 46453918
Adresse: Tjeldervegen 1

Grensegang forteller om skogfinnene (rugfinnene) som kom til Vera i 1799. Grenselaus handlet om de første tre årene, nå møter vi familiene etter 10 år. Innflytterne fikk tøffe forhold da de kom til den ubefolkede grenda, og ble ikke akkurat ønsket velkommen av folk lenger nede i bygda. Vi møter familiene til brødrene Tronsen, og blir spesielt godt kjent med vesle Anne, som har alvorlige utfordringer i livet. Vi følger også Inger Andersdatter videre, jenta som 10 år gammel ble tatt fra foreldrene og sendt fra Trysil til Verdal. Det blir dramatikk, sorg, glede, humor, kjærlighet og kamp. Og livet i Vera blir aldri mer det samme....

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no