NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Veresspelet 2017 (Grensegang)

Siste registrerte framføring: 11. - 20. august 2017
Manuskript: Sissel Hermann
Musikk: Toralf Lund
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal
Plass: Vera

Heimeside: veresspelet.com/

Dette blir nå det femte året at Veresspelet spilles på Tronsmoen. Første del som het Grenselaus gikk i tre år. Her fikk vi ta del i at skogfinnene kom vandrende fra Trysil til Vera for å bosette og etablere seg.

I Grensegang møter vi dem igjen 10 år etter at de kom til fjellbygda. Hvordan har det gått med dem? Har de stadig problemer med å bli godtatt og respektert? Greier de å få nok utkomme til å leve i Vera?

Her blir det både alvor og gråt, dans og latter, skjemt og blodig alvor. Året er 1810 og det er uår i landet...

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no