NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Veresspelet 2017 (Grensegang)

Siste registrerte framføring: 11. - 20. august 2017
Manuskript: Sissel Hermann
Musikk: Toralf Lund
Fylke: Nord-Trøndelag
Kommune: Verdal
Plass: Vera

Heimeside: veresspelet.com/

Dette blir nå det femte året at Veresspelet spilles på Tronsmoen. Første del som het Grenselaus gikk i tre år. Her fikk vi ta del i at skogfinnene kom vandrende fra Trysil til Vera for å bosette og etablere seg.

I Grensegang møter vi dem igjen 10 år etter at de kom til fjellbygda. Hvordan har det gått med dem? Har de stadig problemer med å bli godtatt og respektert? Greier de å få nok utkomme til å leve i Vera?

Her blir det både alvor og gråt, dans og latter, skjemt og blodig alvor. Året er 1810 og det er uår i landet...

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no