NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

Norsk spelkalender er nå aktivisert igjen.
Dersom du ønsker å få deres spel oppført i kalenderen for 2018, send informasjon om tittel, spillested, spilleperiode og annen relevant informasjon til spelkalenderen@gmail.com.
Haugtussa (Ei vandring i Veslemøy sitt rike)

Siste registrerte framføring: 1. - 4. september 2011
Manuskript: Bygd på Haugtussa av Arne Garborg
Musikk: Bjørn Morten Christophersen
Instruktør: Hallgjerd Byrkjeland

Fylke: Rogaland
Kommune: Time
Plass: Knudaheio

Arrangør: Time kommune
Heimeside: www.time.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=13009&AId=3355&eid=274
E-post: janne.berit.nese@time.kommune.no
Kontakt: Janne-Berit Nese

Telefon: 51776329
Adresse: P.b. 38, 4349 Bryne

Diktsyklusen Haugtussa er utgangspunkt for ei dramatisk og poetisk teatervandring i landskapet rundt Knudaheio, Arne Garborg si sommarstove på Jæren. Det var i det miljøet diktaren tenkte seg forteljinga om Veslemøy, "den purunge jenta som opplever og lever ut den store kjærleiken ei kort stund, for så å bli sviken og fullstendig knust". Oppsetjinga opnar opp for dei hemmelege kreftene, dei farlege driftene, villskapen og det dyriske i menneska.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no