NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Haugtussa (Ei vandring i Veslemøy sitt rike)

Siste registrerte framføring: 1. - 4. september 2011
Manuskript: Bygd på Haugtussa av Arne Garborg
Musikk: Bjørn Morten Christophersen
Instruktør: Hallgjerd Byrkjeland

Fylke: Rogaland
Kommune: Time
Plass: Knudaheio

Arrangør: Time kommune
Heimeside: www.time.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=13009&AId=3355&eid=274
E-post: janne.berit.nese@time.kommune.no
Kontakt: Janne-Berit Nese

Telefon: 51776329
Adresse: P.b. 38, 4349 Bryne

Diktsyklusen Haugtussa er utgangspunkt for ei dramatisk og poetisk teatervandring i landskapet rundt Knudaheio, Arne Garborg si sommarstove på Jæren. Det var i det miljøet diktaren tenkte seg forteljinga om Veslemøy, "den purunge jenta som opplever og lever ut den store kjærleiken ei kort stund, for så å bli sviken og fullstendig knust". Oppsetjinga opnar opp for dei hemmelege kreftene, dei farlege driftene, villskapen og det dyriske i menneska.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no