NORSK SPELKALENDER

 LEGG TIL SPEL
 ENDRE INFORMASJON

 SPEL LANDET RUNDT

Søk i spelkalenderen
via Google:

“Med historiske spel meiner eg nyskrevne regionale og lokale teaterstykkje, med eller utan musikk, som tek utgangspunkt i fortida. Tema til dei historiske spela blir henta frå anten myter, segn eller ei kjend historisk hending. Staden der spelet blir oppført har ofte tilknytning til den historiske hendinga spelet byggjer på, eller har ein meir indirekte historisk relevans. Oppsettinga er ofte eit samarbeid mellom profesjonelle og amatørar.»


(Kari VÃ¥gen Framveksten av historiske spel i Noreg, Teatervitenskap, Universitetet i Oslo, 1997)

De spelene som er registrert i vår kalender er basert på denne definisjon.


Wergelandsgutten 2017

Siste registrerte framføring: 18. juni 2017
Manuskript: Anne K. Brodtkorb etter ide av Gunnar Berge og Gisle Sløtte, basert på boken skrevet av Helge Stenersen.
Fylke: Oppland
Kommune: Gran
Plass: Hadeland Folkemuseum

Heimeside: www.facebook.com/events/222736431558806/

Hadeland Teaterlag ønsker å servere deg den utrolige historien om Anders Langbraatan som utspant seg på Lunner på 1800-tallet. Var han virkelig et geni? Eller var han bare en fyllefant? Eller var han begge deler? Vi vil med skuespill, dyrisk dans, staselige kostymer, felemusikk, humor og kjærlighet gi deg svaret på hvem denne såkalte Wergelandsgutten var, en gang for alle.

 

Redaktører: Egil Johansen (ansvarlig) og Idar Lind. Redaksjonsmedlem: Berit Vordal.
E-post: post@spelhandboka.no.

Ansvarlige utgivere: Egil Johansen og Idar Lind.

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Norsk spelkalender Spelnytt spelhandboka.no