Komponist


Komponist, tonedikter, tonesetter.

Komponere, sette sammen, lage, skrive musikk, tonesette.


Komponistens hovedoppgave er å skrive musikk til forestillingen. Komponisten leverer ofte materialet i form av et partitur(ekstern lenke fra SNL). Et partitur er en samlet framstilling av de forskjellige stemmene i et musikkverk.

En person som ikke lager musikk i skreven form kalles også komponist

Dersom man benytter ferdigskrevet musikk, må rettighetene avklares.