Kor


Kor, en gruppe sangere som synger samstemt eller flerstemt.


Kor kan være mannskor, damekor, gutte-/pikekor, barnekor, blandakor eller prosjektkor spesielt satt sammen for konserten/teaterforestillingen/spelet

Et blandakor består av stemmegruppene sopran, alt, tenor og bass. Et damekor består av to sopran grupper og to altgrupper, mens mannskor består av to tenorgrupper og to bassgrupper.

Musikken de synger blir gjerne kalt korsang. Som regel vil et kor ha minst åtte medlemmer; mindre grupper blir ofte kalt vokalgrupper eller sanggrupper .

Et kor kan synge alene (a cappella), akkompagnert av musikkinstrument, eller som bakgrunn til instrumentalmusikk. Sangkor blir ofte ledet av en dirigent (ekstern lenke), i et spel kan dette være orkesterlederen.