Kostymedesigner


Kostymedesigner, den som tegner kostymer til en produksjon. Kostymedesign er et eget fag som krever kjennskap til stilhistorie, tekstanalyse, materialbruk, fargelære og kunnskap om hvordan kostymer forholder seg til og påvirker kroppens og karakterenes framtoning.

Kostyme, klesdrakt som brukes på scene, film, i rollespill, under karneval eller annen utkledning for å få brukeren til å framstå som en annen karakter. Et kostyme kan være historisk, kontemporært, fiksjon eller en blanding av disse.

Kostymere, kle i kostyme.

Systue, betegnelse på verksted/gruppe ved et teater eller en produksjon som lager kostymer. I spel ofte kalt kostymegruppe.

Tilskjærer, den på systua som tegner ut plagg fra mønster og klipper/skjærer til delene fra stoffet som kostymene skal syes sammen av.

Fargestue, betegnelse på verksted/ gruppe som brukes til farging og patinering av tekstiler og kostymer. I spel oftest regnet til et av kostymegruppas ansvarsområder.

Patinering, overflatebehandling av stoff som får det til å endre fremtoning. F.eks se slitt, skittent eller brukt ut.

Påkledere, arbeider bak scenen før, under og etter kostymeprøver og forestillinger. Har ansvar for at de ulike skuespillerne får riktige kostymer til rett tid og at kostymene samles inn etter en forestilling og er klare for den neste.


Kostymedesigneren utformer kostymer i samarbeid med regissøren, scenografen og andre kunstnerisk ansvarlige. Kostymegruppa har det praktiske ansvaret for å lage kostymene.

Relevant lesestoff:


Kostymedesign, kostymegruppe,
søm og lure tips

- av Berit Haltvik With.


Kostymegruppe


Organisasjon:


Norske Scenografer i Creo