Kunstnerisk ansvar


 

De kunstnerisk ansvarlige har i fellesskap ansvar for forestillingenes utforming.

I de aller fleste tilfeller har styret og/eller produksjonslederen gitt regissøren det kunstneriske ansvaret.
I noen sammenhenger kan imidlertid produksjonslederen også ha dette ansvaret
(jf. teatersjefen ved regionteatre og institusjonsteatre).

Styret/produksjonslederen avgjør i samarbeid med regissør hvor mange funksjoner som er
nødvendige ut fra økonomiske og kunstneriske hensyn.