Musikere


Musikk, betegnelse for tonekunsten. Består av hovedelementene rytme, melodi og harmoni.


Musikerne utøver komponistens materiale under ledelse av orkesterlederen. Som musikere regnes oftest også sangere.

Relevant lesestoff:

Fra komposisjon til framføring – om musikken i en teateroppsetning

- Av Hans-Petter Thøgersen og Svein Gundersen


Teatermusikk – noen tanker om et stort og spennende fag

- Av Rasmus Rohde


Om komponering av musikk til spel og musikkteater

- Av Lars Ramsøy-Halle


Organisasjon:


Creo