Orkesterleder


Orkesterlederen , i noen tilfeller kalt dirigent, er ansvarlig for å lede orkestret i øvings- og forestillingsperioden.
I enkelte forestillinger er orkesterlederen også ansvarlig for å lede koret

Antall musikere som brukes i en forestilling varierer avhengig av partituret.

Relevant lesestoff:


Fra komposisjon til framføring – om musikken i en teateroppsetning

- Av Hans-Petter Thøgersen og Svein Gundersen


Teatermusikk – noen tanker om et stort og spennende fag

- Av Rasmus Rohde


Om komponering av musikk til spel og musikkteater

- Av Lars Ramsøy-Halle


Komponist


Organisasjon:


Creo