Produksjonsleder


Leder, en person som leder en gruppe, organisasjon eller virksomhet


Produksjonslederen har ansvaret for god fremdrift i produksjonen gjennom riktig bemanning,
god planlegging og økonomistyring i samarbeid med lederne for produksjonsgruppene.

Utarbeidelse av prøveplan er som regel regissørens ansvar.
Dette bør gjøres i samarbeid med produksjonslederen og inspisienten.


I noen spel – som Marispelet ved Rjukanfossen – ivaretas noen av disse oppgavene av en daglig leder

Marispelet har selv beskrevet arbeidsdelingen på følgende måte