Renholdsgruppe


Renholdsgruppa har flere oppgaver:
 

  • Ha hovedansvaret for renhold både blant aktører og publikum i prøve- og forestilingsperioden (eksempel: plukke søppel, vaske publikumsbenker og garderober).
  •  

  • Skaffe og tømme avfallsdunker og eventuelt toaletter både for aktører og publikum i prøve- og forestillingsperioden.
  •  

  • Oppmuntre alle involverte til å holde orden.
  •  

  • Lage turnusliste over hvor, hvem og når det skal vaskes og ryddes.

 

Relevant lesestoff:


Servicefunksjoner