Repetitør


Repetitør, pianist som akkompagnerer og påser at musikken øves inn i tråd med komponistens notemateriale.


Repetitørens oppgave er å gi veiledning under innøving av de musikalske innslagene, men det er regissøren eller koreografen som leder selve øvingene.

Repetitøren skal ha full oversikt over musikken i produksjonen og må være notekyndig.

Repetitørens notater vil være utgangspunkt for orkesterlederens videre arbeid med musikken.

Om orkesterlederen også skal være repetitør, må dette avklares på forhånd.